Kylanraitti

Pohjoiskirkkonummelaisten oma lehti

Tällä sivulla vuoden 2010 kyläkirjeet
 
Muiden vuosien kyläkirjeisiin linkit tässä

Kyläkirje 7-2010

Lähetetty 19.12.2010

Tässä seitsemännessä kyläkirjeessä:

Kylän tulevaisuuden avoin suunnittelukokous 12.1.2011, mukana kolmen kunnan perusturvasta vastaavat johtajat
Veikkolan Vuorenmäen koulu ja päiväkoti harjakaisvaiheessa
Osallistu HSL:n liikennesuunnitteluun
Kirkkovaltuuston ja -neuvoston vaalitulokset
Perusturvalautakunnan vastaus veikkolaisten kuntalaisaloitteeseen: Ikäihmisten päivätoiminnan käynnistäminen Pohjois-Kirkkonummella
Nuorisolautakunnan vastaus nuorisotilojen saamiseksi K-kaupalta vapautuviin tiloihin
Kylän ympäristön hoito, ladut ja jääkenttä.
Joulunajan tapahtumia
Muita tapahtumia Veikkolassa
Seuraava Kylänraitti 1/20111

1. Kylän tulevaisuuden avoin suunnittelukokous 12.1.2011, mukana kolmen kunnan perusturvasta vastaavat johtajat
Kyläsuunnitelmat ovat kylien toimintaa edistäviä kartoituksia ja  suunnitelmia, joiden pohjalta kyläyhdistykset voivat ryhtyä toimiin yhteisönsä hyväksi. Parhaimmillaan kyläsuunnitelma on apuväline kunnan alueellisessa kehittämisessä. Suunnitelma voi myös olla vanhoja kyläläisiä ja uusia asukkaita yhdistävä ja omaa elinpiiriä avaava tietopaketti ja laatimisprosessi, joka lisää yhteishenkeä ja viihtyvyyttä. Useisiin kyläsuunnitelman hankkeisiin on mahdollista saada EU:n tukirahaa. Perusterveydenhoito on tällä hetkellä Veikkolan asukkaiden suurin huolenaihe.

Ohjelma 12.1.2011
18.30 Miksi kyläsuunnitelma uudistetaan? 
                    Raija Kari, kyläyhdistyksen puheenjohtaja
                    Pirkko Kaskinen, Länsi-Uudenmaan kyläasiamies
19.00 Veikkolan terveyspalvelut tulevaisuudessa
                     Liisa Ståhle, Kirkkonummen kunnan peruspalvelujohtaja
19.30 Espoon ja Vihdin edustajien puheenvuorot
19.50 Vaihtoehtojen pohtimista keskustellen ryhmisssä
20.30 Yhteiskeskustelu eri vaihtoehdoista, tuloksena kyläkyselyn kysymykset
21.00 Tilaisuuden päätös ja jatkotoimista sopiminen

2. Vuorenmäen koulu ja päiväkoti  harjakaisvaiheessa

Koulu sijaitsee urheilupuiston vieressä Vuorenmäen kupeessa Eerikinkartanontiellä. Koulutontin pinta-ala on 18.000 m2. Koulurakennus nielaisee pinta-alaa 3.186 neliötä ja päiväkoti 658 neliötä. Päiväkotiin tulee 105 hoitopaikkaa ja kouluun 340 oppilaspaikkaa, vuosiluokat 1-6, kaikkiaan 12 opetusryhmää. Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut arkkitehtitoimisto Vahtera Arkkitehdit Oy. Hankkeen kokonaiskustannus on 10,3 miljoonaa euroa. Oppilaat ja päiväkotilaiset aloittavat elokuussa uusissa tiloissa. Rakennuttajana on toiminut Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon johtokunta ja rakennusteknisenä urakoitusijana YIT Rakennus Oy.

3. Osallistu HSL:n liikennesuunnitteluun

HSL etsii osallistujia verkkoyhteisöön, jonka avulla se kehittää Kirkkonummen joukkoliikennettä yhdessä Kirkkonummella asuvien ja siellä liikkuvien kanssa. Verkkoyhteisöön osallistuva pääsee vaikuttamaan siihen, millaisia joukkoliikennepalveluja ja etuja Kirkkonummella voidaan tulevaisuudessa tarjota. Vielä toistaiseksi Kirkkonummen liikenteen suunnittelee liikenteenharjoittaja, mutta suunnittelu siirtyy HSL:lle vuodesta 2014 alkaen.
Yhteisöön voivat ilmoittautua mukaan yli 15-vuotiaat kirkkonummelaiset sekä henkilöt, jotka käyvät Kirkkonummella säännöllisesti esimerkiksi työssä tai asioimassa.

Tavoitteena on saada mukaan erilaisia matkustajia vaihtelevine näkökulmineen. Yhteisöön osallistuja voi olla joko aktiivinen  tai satunnainen joukkoliikenteen käyttäjä tai jopa olla käyttämättä joukkoliikennettä tällä hetkellä lainkaan. Myös kirkkonummelaiset autoilijat, jotka ovat kiinnostuneita joukkoliikenteen kehittämisestä, ovat tervetulleita mukaan.Yhteisöön voi ilmoittautua HSL:n verkkosivuilla http://www.hsl.fi/, joilla on linkki ilmoittautumislomakkeeseen. Yhteisöön osallistuva tarvitsee nettiyhteyden sekä valmiuden osallistua kahteen noin viikon mittaiseen yhteisöjaksoon joulu-tammikuussa. Ensimmäinen jakso ajoittuu joulukuun puoliväliin ja jälkimmäinen tammikuun alkupuolelle.  Ilmoittaudu pian, jos olet kiinnostunut Veikkolan liikenneyhteyksistä!

4. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston vaalitulokset

Kirkkonummen kirkkovaltuustoon valittiin Pohjois-Kirkkonummelta Rauni Hietanen, Tuija Kaurila, Eero Lankia, Antti Salonen, Pirjo Salmi, Pertti Seppälä ja Martti Troberg. Seurakuntaneuvostoon valittiin Tuija Kaurila ja Raija Lemberg. Äänestysprosentti oli 11.5%  ja äänestäjien määrä 1891. Vaalien tulokset kokonaisuudessaan löytyvät sivulta:
http://seurakuntavaalit.fi/vaalit2010.nsf/sp?open&cid=tulokset_000014
 
5. Perusturvalautakunta käsitteli veikkolaisten kuntalaisaloitteen: Ikäihmisten päivätoiminnan käynnistäminen Pohjois-Kirkkonummella

Perusturvalautakunnan päätös 24.11.2010 § 150:
"Elokuun 30. päivänä 2010 päivätyssä, 448 kuntalaisen allekirjoittamassa kuntalaisaloitteessa vaaditaan, että Kirkkonummen kunta ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin ikäihmisten toiminta- ja aktivointikeskuksen perustamiseksi Pohjois-Kirkkonummelle.

Perusturvassa ollaan paraikaa laatimassa vuoteen 2025 asti ulottuvaa palveluverkkosuunnitelmaa kaikista perusturvan palveluista kunnan alueella. Tässä selvityksessä tarkastellaan palvelutarvetta niin alueellisesti kuin ikäryhmittäinkin. Lisäksi kunnanjohtajan vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyy ehdotus kaikkia kunnan palveluja koskevan palveluverkkoselvityksen laatimisesta. Selvitys hyväksyttäisiin valtuustossa viimeistään elokuussa 2011. Näin ollen tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista erikseen ryhtyä toimenpiteisiin tämän yksittäisen, vaikkakin tärkeän, asian suhteen."

6. Nuorisolautakunnan vastaus nuorisotilojen saamiseksi K-kaupalta vapautuviin tiloihin

Veikkolan kyläyhdistys lähetti 10.11.2010 vetoomuksen kunnan päättäjille ja esitti siinä, että Kirkkonummen kunta aloittaa nopeasti neuvottelut Veikkolankoski Oy:n kanssa K-market Tuulensuulta vapautuvien tilojen saamisesta kunnan käyttöön, nuorisokahvilaksi, terveysaseman laajennusosaksi ja/tai vanhusten päivätoimintatilaksi. Jo vuosi sitten jätettiin valtuustoaloite nro 23 / 2009, jonka tavoitteena oli nuorisokahvilan perustaminen ja uuden tilan saneeraaminen nuorisotilaksi Veikkolaan. Aloite on jo kolme kertaa palautettu uudelleen valmisteltavaksi ja on edelleen kunnan lisäselvityskäsittelyissä.


Nuorisolautakunnan päätös nuorisotilan osalta 24.11.2010:

Nuorisolautakunta päätti ilmoittaa Veikkolan kyläyhdistykselle, että nuorisolautakunta on 26.5.2010 käsitellyt kyläyhdistyksen vetoomuksessa mainitun valtuustoaloitteen ja toimittanut sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Nuorisolautakunta esittää lisäksi kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 talousarvioon tulee varata määräraha Veikkolan alueen uusien nuorisotilojen vuokraamiseksi ja että selvitetään paljonko ilkivaltojen korjaaminen maksaa vuositasolla Veikkolan alueella.

7. Kylän ympäristön hoitoa, ladut ja jääkenttä

Lamminpääntien puiden hakkuut jatkuvat tien valleilta kirjastolle asti maanomistajan toimesta.Ladut ja jääkenttä ovat kunnostetut ja  vilkkaassa käytössä.  Veikkolan latukartat löytyvät kunnan sivulta: http://www.kirkkonummi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/kirkkonummi/embeds/22189_Veikkola_Latukartta2011_2_3_5.pdf

Muistetaanhan tämä: Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle (Järjestyslaki 14 §)

Koirankakat roskiin - ei teiden varsille! Valtakunnallinen http://www.koirankakkaroskis.fi/ -yhteisö lähettää maksutta tarran, jolla voi ilmaista koirankakkapussille tarkoitetut roskikset. Roskiksen omistaja antaa ohikulkeville koiranulkoiluttajille luvan pudottaa koirankakkapussiin noukitut pökäleet tarralla merkittyyn roskikseen. Yhteisön nettisivulta löytyvät kartat roskiksien sijainnista, ohjeet tarran tilaamisesta tai tulostamisesta. Veikkolassa on jo useita merkittyjä roskiksia, esimerkiksi kylätalon roskis. Kartat roskisten sijainnista löytyvät tämän kappaleen alussa mainitulta verkkosivulta.

8. Joulunajan tapahtumia

Ti 21.12. klo 12.30 - klo 14.15  Eläkeläisten joulujuhlat. Jouluista ohjelmaa ja juhlatarjoilu. Lausuntaa Anja Tolin ja laulua Merja Vartia. Kirkkonummen seurakunta, Seurakuntakoti, Kisapolku 4
Ke 22.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut, Haapajärven kirkko, Puukirkontie 20
Pe 24.12 klo 11 ja klo 13 Perheiden aattohartaus, joulukuvaelma, Haapajärven kirkko
Pe 24.12 klo 15 Jouluaaton hartaus, Haapajärven kirkko
Pe 24.12 klo 22 Jouluyön hartaus, Valona kuoro, Haapajärven kirkko
La 25.12 klo 10 Jouluaamun sanajumalanpalvelus, Haapajärven kirkko


Tontut pilkistelevät yksityisellä meluaidalla Lamminpääntie 10:ssä loppiaiseen asti.9. Muita tapahtumia Veikkolassa
Ke 12.1. klo 18.30 Kyläkokous Veikkolan koulussaSu 16.1. klo 12-14 Keittolounas Furuhedissa, aikuiset 5 euroa, alle 12 v. 2 euroa, järjestäjä Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys rySu 13.2.2011 Pohjois-Kirkkonummen MLL ja Veikkolan Kartanoteatteri järjestävät yhteistyössä koko perheen konsertin Veikkolan koululla. Konserttiohjelmistossa on musiikkia Tuija Rantalaisen tuoreelta lastenlevyltä "Vahtikoiran vapaapäivä" Kartanoteatterin eläimellisen esiintyjäkunnan kera. Näytteitä levynjulkaisukonsertista 8.12.2010 osoitteessa:
http://www.youtube.com/user/TuijaRantalainen?feature=mhum#p/a/u/0/2E77UbzCrOg.

10. Seuraavan Kylänraitin 1/2011 aikataulu

Aineistopäivä ma 14.2.2011 ja ilmestymispäivä ma 7.3.2011
Lisätietoja https://www.kylanraitti.fi/. Veikkolaverkon ajankohtaista-sivulta löytyvät lähiajan tapahtumat, http://www.veikkola.net/

Hyvää ja rauhallista Joulun aikaa!
Veikkolan kyläyhdistys
Raija Kari, puheenjohtaja, p. 050 381 6124
Pirkko Kautto, sihteeri, p. 050 540 6952
veikkola@gmail.com

Kyläkirje 6-2010

Lähetetty 31.10.2010

Tässä kuudennessa kyläkirjeessä:

Veikkolan vanhan puhdistamotontin kunnostus ja altaan jatkokäyttö alkavat
Palveluohjaaja aloitti Brita Blombergin testamentin toteuttamisen
Tunnetko Nuuksion kansallispuistoa - lähde ilmaiselle patikkaretkelle
Tontut kertovat-sanapaja perheen pienimmille Veikkolan kirjastossa
"Lukulampun alla"-kirjallisuuspiiri  kirjastossa
Joulusahtitapahtuma autotallipanimossa
Kyläsauna lämpiää sunnuntaisin
Tapahtumat koottuna
Seuraava Kylänraitti 4/2010

 1. Veikkolan vanhan puhdistamotontin kunnostus ja altaan jatkokäyttö alkavat
Kirkkonummen kunnan vesihuoltolaitos tulee siistimään Veikkolan vanhan jätevedenpuhdistamon tontin ja hyödyntämään vanhaa jätevesiallasta jätevesien varosäiliönä.
Vanhalla jätevedenpuhdistamon tontilla sijaitsee edelleen puhdistamon kaksi teräsallasta sekä kemiallinen jälkikäsittelyosa. Vesihuoltolaitoksella on suunnitteilla muuttaa yksi nyt avonaisista altaista varosäiliöksi betonoimalla se rakentamalla sille betonikansi.  Kunnan tiedote löytyy kokonaisuudessaan linkistä: http://veikkolanvedet.webs.com/vesihuolto.htm

2. Palveluohjaaja aloitti Brita Blombergin testamentin toteuttamisen
Palveluohjaaja Marja Keränen on aloittanut työnsä Veikkolan ikäihmisten hyväksi ja käynnistänyt palveluja Brita Blombergin testamentin kohderyhmälle, 68+ ikäisille veikkolalaisille, jotka asuvat postinumeroalueilla 02880 ja 02860. Perusturvalautakunta on hyväksynyt ikäihmisten palvelutoiveista heti toteutettavaksi muun muassa:
avustamisen sairaala- ja tutkimuskäynneissä, sairaalasta kotiuttamisissa ja ulkoilussa, jos toiminta ei kuulu julkisen sosiaalipalvelun piiriin, ikkunanpesujen tukemisen ja yhteisten ruokailutapahtumien järjestämisen.
Lisäksi kaikki kohderyhmään kuuluvat, noin 330 veikkolalaista, kutsutaan syksyisin viettämään Britan-päivään ja keväisin luentotilaisuuteen ikäihmisille ajankohtaisista asioista.
Ensimmäinen Britan-päivä oli 7.10.2010 Veikkolan seurakuntatalolla ja mukana oli 120 pirteää ikäihmistä.Kohderyhmään kuuluville on lähetty tiedote palveluista ja kysely mm. kuljetuksista Nummelaan.
Palveluohjaaja Marja Keräsen yhteystiedot ovat:
Marja Keränen, puhelin 040 4137 443, marja.keränen(at)kirkkonummi.fi

3. Tunnetko Nuuksion kansallispuistoa - lähde ilmaiselle patikkaretkelle vaikkapa koko perheen voimalla.
Metsähallituksen Löydä Nuuksio -hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää Nuuksion retkeilypalveluita ja tulevaan Nuuksio-keskukseen johtavia vaellusreittejä. Hankkeessa ovat suunnitteilla esimerkiksi opastetut reittiyhteydet Veikkolan ja Vihdin suunnista. Reittien kehittäminen tapahtuu yhteistyössä kuntien sekä alueen muiden toimijoiden ja maanomistajien kanssa. Euroopan aluekehitysrahaston tukema Löydä Nuuksio -hanke kestää vuoden 2011 loppuun. (lainattu Metsähallituksen lehdistötiedotteesta 19.5.2010)
Nuuksion 45 km² suuruisen kansallispuiston kävijöistä 74 %  on kotoisin Helsingistä tai Espoosta. Tunnetko sinä kyläämme reunalle yltävää kansallispuistoa? Jos haluat lisätä tuntemustasi, osallistu Veikkolan kyläyhdistyksen järjestämälle Nuuksion patikkaretkelle lauantaina 13.11.2010.
Retki alkaa klo 10 kansallispuiston Kurjolammen parkkipaikalta läheltä Elohovia. Väkeä johdattelee luonto- ja eräopas Markku Jakonen. Retki kestää nelisen tuntia ja se sopii kaikenikäisille. Iso-Holman nuotiopaikalla keitetään yhteiset nuotiokahvit, mutta muuten on hyvä ottaa omat eväät, makkarat, voileivät, mehut, mitä haluatkin mukaan. Jalkaan vedenpitävät kengät ja reppuun villapaita, taukopaikalla istuessa tulee helposti vilu.
Mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 12.11. mennessä Veikkolan kyläyhdistyksen pj Raija Karille, puh. 050 3816 124. Retki on ilmainen. Jos myöhästyt retken alusta, voit yrittää tavoittaa porukan soittamalla oppaalle numeroon 0400 704 852.

4. Tontut kertovat-sanapaja perheen pienimmille Veikkolan kirjastossa
Oletko sinä jo nähnyt jo tontun vai asuuko lähelläsi ihan ikioma tonttu? Asuukohan kirjastossa tonttu ja mikä hänen nimensä on? Löydämmekö tontun salaisen piilopaikan kirjastosta? Tule mukaan etsimään ja tekemään salaisia jouluisia asioita yhdessä muiden lasten kanssa.
Sanapaja kestää kerrallaan noin tunnin ja on osallistujille maksuton. Tontut kertovat -sanapaja on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille. Yhteen pajaan voi osallistua enintään 12 lasta. Tapahtuma on Veikkolan kirjastossa 20.11 klo. 13.30–14.30 (Tiina ja Paula). Ilmoittautuminen Tiina Siiralle sähköpostitse tiina.siira(at)gmail.com 
www.sanapaja.webs.com,  Facebook sivu: Kirjaston ystävät (ryhmä) 

 5."Lukulampun alla"-kirjallisuuspiiri  Veikkolassa
Veikkolassa aloitti lokakuussa kirjallisuuspiiri. Lukeminen on antoisaa, mutta vielä hauskempaa se on, kun lukukokemuksen voi jakaa muiden kanssa. Kirjallisuuspiiri "Lukulampun alla" jatkuu keskiviikkona 17.11. klo 18 - 20 ja keskustelun kohteena on  Amin Maaloufin  "Samarkand"-kirja. Keskustelua ohjaa Paula Roselius Veikkolan kirjastossa, Allastie 6. Tervetuloa! Kirjaston ystävien verkkosivu löytyy osoitteesta: www.sanapaja.webs.com     Facebook sivu: Kirjaston ystävät (ryhmä)

6. Joulusahtitapahtuma autotallipanimossa
Autotallipanimolla avoimet ovet lauantaina 11.12.  klo 12- 18 osoitteessa Lamminpääntie 8. Tule tutustumaan sahdin valmistukseen ja maistelemaan vierremäskileipää ja mäskipiparkakkuja.
Järjestäjä Sahtipäät ry. Lisätietoja sahtipaat(at)gmail.com ja sahtimestari Marjokaisa Piiroselta 040 5058 058.

7. Kyläsauna lämpiää sunnuntaisin
Kyläyhdistyksen rantasauna Lammaskalliolla on lämpimänä sunnuntaisin. Marraskuussa siirrymme tuntia aikaisempaan ajankohtaan eli kello 15-16. Nyt on hyvä aloittaa talviuinti ennen järven jäätymistä.  Vaatteet voi vaihtaa lämpimässä pukukopissa. Kyläsaunasta tarkemmin viime Kylänraitissa tai Veikkolaverkossa navigaatiopalkista Palvelut> kyläsauna. Sieltä voi myös tarkistaa seuraavan sunnuntain sauna-ajan.

8. Tapahtumat koottuna, tarkempi selostus edellisissä kohdissa  3 - 6.
La 13.11. Patikkaretki Nuuksioon, kokoontuminen Kurjolammen parkkipaikalla kello 10
Ke 17.11. "Lukulampun alla"-lukupiiri jatkuu Veikkolan kirjastossa klo 18.00 - 20.00
La 20.11 Tontut kertovat klo 13.30-14.30 Veikkolan kirjastossa
La 11.12. Joulusahtitapahtuma klo 12 - 18, Lamminpääntie 8, Veikkola
Ke 15.12 " Lukulampun alla"-lukupiirissä klo 18 - 20 Lassi Nummen runoteokset: "Olemassa toisillemme" ja "Isoisän runot ja muita"

9. Seuraavan Kylänraitin 4/2010 aikataulu
Aineistopäivä ma 15.11.2010 ja ilmestymispäivä ma 4.12.2010
Lisätietoja www.kylanraitti.fi. Veikkolaverkon ajankohtaista-sivulta löytyvät lähiajan tapahtumat,
www.veikkola.net

Tapaamisiin kylällä!

Veikkolan kyläyhdistys
Raija Kari, puheenjohtaja, p. 050 381 6124
Pirkko Kautto, sihteeri, p. 050 540 6952
veikkola@gmail.com

Jk 1. Kyläkirje lähetetään kaikille Veikkolan lähialueella asuville, joiden sähköpostiosoitteen olemme saaneet. Mikäli et halua jatkossa tätä kirjettä, vastaa tähän viestiin lisäämällä otsikkoon sana POISTA. Jos tiedät jonkun, joka ei ole saanut kylätiedotetta, mutta arvelet hänen haluavan sen, niin lähetä hänen sähköpostiosoitteensa meille tai
pyydä häntä lähettämään se osoitteeseen veikkola@gmail.com.

Jk 2. Olethan maksanut Veikkolan kyläyhdistyksen jäsenmaksun? Se maksetaan Veikkolan kyläyhdistys ry:n tilille 529745-43368 (Länsi-Uudenmaan Osuuspankin Veikkolan konttori): • perhekohtainen jäsenmaksu 15 euroa, viite 201003, mainitse perheenjäsenten lukumäärä. • yhteisöjäsenmaksu 50 euroa, viite 201003.

Veikkolan kyläyhdistys, Veikkolan kylätalo, Vanhatie 29, 02880 Veikkola
veikkola@gmail.com
http://www.veikkola.net/

Kyläkirje 5-2010

Lähetetty 12.8.2010 

Tässä  viidennessä kyläkirjeessä:

1. Asukaskokous: Perälänjärven asemakaavaehdotus
2. Adressi vanhusten päivätoiminnan käynnistämiseksi Veikkolassa
3. Brita Blombergin testamentin toteuttaminen
4. Nallet kertovat - lapset saduttavat
5. Nuottauksia Pohjois-Kirkkonummella
6. Muita tapahtumia kylällä
7. Kylänraittia kootaan taas, osallistu!

1. Asukaskokous: Perälänjärven asemakaavaehdotus

Kokouksessa keskustellaan rata-alueen vaatimasta alueesta ja kaava-alueen laajentamisesta.
Paikka: Veikkolan koulun ruokasali, Kisapolku 7, torstai 19.8.2010 klo 18.00 – 20.00.
Vastaava kaavoittaja kaavoitusteknikko Mikael Pettersson on paikalla kokouksessa.
Lisätietoja Petterssonilta, puh. (09) 2967 2533 klo 9.00 – 11.00, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi.

2. Adressi vanhusten päivätoiminnan käynnistämiseksi Veikkolassa

Kirkkonummen kunnanvaltuuston 29.9.2005 hyväksytyssä ikäihmisten palvelustrategiassa mainitaan toiminta- ja aktivointikeskuksen suunnittelun käynnistäminen Masalaan ja Veikkolaan vuonna 2006 ja toiminnan aloittamisesta vuoteen 2010 mennessä. Toiminnan suunnittelua ei ole käynnistetty Veikkolassa. Päivätoiminta tarjoaisi ensisijaisesti kuntoa ylläpitävää toimintaa kuten ruokailua, erilaisia liikunnallisia harrastetoimintoja ja kulttuuritoimintoja. Veikkolan
vanhukset ovat päättäneet jättää päättäjille kuntalaisaloitteen ja vaatia pikaisesti päivätoiminnan toteuttamista.

Päivätoiminta on kunnallinen palvelu, jolla tuetaan vanhusten kotona selviytymistä. Vanhusten lisäksi moni lähiomainen haluaisi ikäihmisille järjestettyä päivätoimintaa yhdessä muiden vanhusten kanssa. Ainakin Veikkolan  liikekeskuksesta vapautuu tiloja, joita kunnan tulee kiireesti neuvotella käyttöönsä.

Adressi on allekirjoitettavana Veikkolan Apteekissa ja Sirpan Vintillä 25.8.2010 asti. Adressi luovutetaan kunnanvaltuustolle 30.8.

3. Brita Blombergin testamentin toteuttaminen

Kunnan perustama työryhmä postitti helmikuussa Veikkolan alueen 68 vuotta täyttäneille ikäihmisille (317 henkilöä) kyselylomakkeeen, jolla selvitettiin, minkälaisia lisäpalveluja ikäihmiset ensisijaisesti tarvitsevat. Kyselyyn vastasi ennätyksellisesti 199 henkilöä.Työryhmä on ottanut huomioon yleisötilaisuuden ja kyselyn palautteen. Tulos esiteltiin Veikkolan ikäihmisille toukokuussa. Perusturvalautakunta on hyväksynyt ehdotuksen kesäkuun kokouksessaan
ja palveluohjaajan palkkaus on meneillään. Seuraava kunnan järjestämä tilaisuus on Britan päivänä 7.10.2010 Veikkolan seurakuntatalolla.

4. Nallet kertovat - lapset saduttavat valtakunnallisella Sanataideviikolla

Lasten sanapajassa annetaan ääni leikkikarhuille Veikkolan kirjastossa tiistaina 24.8.2010 kello 18 - 19. Lapsia  pyydetään tuomaan mukanaan nalle tai muu pehmolelu. Ilmoittautuminen 20.8 mennessä sanapaja@gmail.com. Ikäsuositus 4 -7 vuotta. Vanhemmat saavat myös osallistua saduttamiseen.  Lisätietoa Verkkonummen sivulla:
http://verkkonummi.fi/tapahtumat/tapahtumakalenteri/view/714/date/2010-08-24.html
tai Facebook-sivulla: Kirjaston ystävät -ryhmä.

5. Nuottauksia Pohjois-Kirkkonummella

Viime kesänä 2009 Kalljärvestä saatiin suhteellisen hyvin saaliista. Suunnittelija Petri Savolan mukaan tänä syksynä ei nuotata Kalljärvellä eikä Lamminjärvellä. Sen sijaan pyritään Kalljärven jäälle talvinuottaamaan helmi-maaliskuussa. Silloin saa paremmin kääpiöityneet ahvenet kiinni. Tarvittaessa nuottausta täydennetään syysnuottauksella 2011.
Lamminjärvessä kalasto on paljon tasapainoisempi kuin Kalljärvessä. Niinpä kalojen ja vedenlaadun tilanne on huomattavasti parempi ja sen suhteen on järkevää muutaman vuoden välein tarkistaa, ettei se huonone. Seuraava tarkistus tehtäneen syksyllä 2011.

Veikkolan seudulla nuottauksia on tänä syksynä Haapajärvellä 23. - 24.9, Heparilla 27. - 28.9. ja Petäjärvellä 29. - 30.9. Lisätietoja: Petri Savola, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, petri.savola@ely-keskus.fi, puh. 040 5328805 ja www.ely-keskus.fi/uusimaa

6. Muita tapahtumia kylällä

Su 5.9. klo 15.00  Zagros-kvartetin konsertti "Jorma Panula 80 vuotta" Piiparilassa Veikkolassa
Konsertti päättää Piiparilan kesäkonserttien sarjan. Ohjelmassa L. van Beethovenin jousikvartetot F Op 135, A Op 18 no 5 ja Grosse Fuge Op 133. Konsertit ovat ilmaisia, käsiohjelma 10 euroa. Järj. Jorma Panula-säätiö ja Veikkola DADA, Piiparila, Heparintie 166, 02540 Kylmälä

Su 19.9. klo 13 - 15 Linturetki Perälänjärvelle
Tapaaminen Perälänjärven rannassa Lamminpääntien varrella kohdassa, jossa tie on lähimpänä Perälänjärveä. Oppaana KYlänraitin lintupakinoitsija Topi Tjäder. Ilmoittaudu osoitteeseen kirves@saunalahti.fi.

7. Kylänraittia kootaan taas, osallistu!

Kylänraitti 3-2010 ilmestyy ma 27.9. Aineistopäivä on ma 6.9. Lisätietoja https://www.kylanraitti.fi/.
Veikkolaverkon ajankohtaista-sivulta löytyvät lähiajan tapahtumat, http://www.veikkola.net/

Tapaamisiin kylällä!

Veikkolan kyläyhdistys

Raija Kari, puheenjohtaja, p. 050 381 6124
Pirkko Kautto, sihteeri, p. 050 540 6952
veikkola@gmail.com

Kyläkirje 4-2010

Lähetetty 10.6.2010 

Tässä neljännessä kyläkirjeessä:
 
1. Kuntalaisaloite vanhusten päivätoiminnan käynnistämisestä Veikkolassa 
2. Vikkelä väkevän voittaa – koko perheen musiikkinäytelmä
3. Juhannusjuhlat Navalan puistossa juhannusaattona klo 13-17
4. Oletko jo maksanut kyläyhdistyksen jäsenmaksun 2010?
5. Muita tapahtumia
 
1.       Kuntalaisaloite vanhusten päivätoiminnan käynnistämisestä Veikkolassa
 
Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 29.9.2005 ikäihmisten palvelustrategiassa seuraavaa:
“Toiminta- ja aktivointikeskukset Masalaan ja Veikkolaan Ikääntyville kuntalaisille tulee tarjota erilaisia mahdollisuuksia kotona selviytymisen tueksi. Aktivointi on tärkeä asia, jolloin ikääntyvien omat resurssit otetaan käyttöön mahdollisimman hyvin. Muiden palveluiden rinnalla esimerkiksi erilaiset toiminta- ja aktivointikeskukset, jonne tarvittaessa kuljetus on järjestetty, antavat mahdollisuuden mielekkääseen ja virikkeelliseen yhdessäoloon. Työryhmä ehdottaakin, että Masalan ja Veikkolan toiminta- ja aktivointikeskusten suunnittelu käynnistetään vuonna 2006 ja toiminta aloitetaan vuoteen 2010 mennessä."
 
Kunta ei ole käynnistänyt päivätoimintaa Veikkolassa, eikä tietoa valmistelustakaan ole, vaikka vuosi 2010 on puolivälissä.
 
Brita Blombergin testamenttivarojen käyttösuunnitelman esittelyssä 24.5. oli 116 ennen vuotta 1943 syntynyttä veikkolaista. Testamentin varoilla aiotaan toteuttaa niitä palveluja, joita veikkolalaiset tarvekartoituksessa toivoivat.  Näitä palveluja ovat muun muassa ikkunanpesu, siivous, lumenauraus, asiointiapu ja yhteistapahtuminen järjestäminen palveluohjaajaa ja kolmatta sektoria hyväksikäyttäen. Se, että palveluohjaaja hoitaa keskitetysti palvelujen tilaukset ja ohjauksen, todettiin hyväksi toiminnan alkuvaiheessa. Suunnitelman etenevät perusturvalautakunnan käsittelyyn syksyllä ja toteutukseen vähitellen.
 
Testamentin varoja ei saa käyttää palveluihin, jotka kunnan on järjestettävä tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. Koska kunnan tehtäviin kuuluvaa päivätoimintaa ei ole käynnistetty Veikkolassa, päätettiin yksimielisesti laatia veikkolalaisten allekirjoitettavaksi kuntalaisaloite. Näin päivätoiminnan käynnistäminen saadaan uudelleen käsittelyyn. Päivätoiminta helpottaa vanhusten kotona jaksamista ja auttaa myös heidän lähiomaisiaan arkirutiineissa.
 
Kuntalaisaloitteen voi allekirjoittaa Veikkolan apteekissa, Sirpan Vintillä, K-Marketissa ja S-Marketissa. Nyt  kaikki ahkerasti kuntalaisaloitetta allekirjoittamaan!
 
2. Vikkelä väkevän voittaa  – koko perheen musiikkinäytelmä

Esitys on vauhdikas kaiken ikäisille katsojille sopiva musiikkiteatterisovitus Thorbjorn Egnerin näytelmästä Hyppelihiiri Myökkipyökkimetsässä.
 
Kirjailija Pekka Lempiäisen vetämä käsikirjoitusryhmä on tuottanut alkuperäiseen tekstiin kehystarinan, joka liittää näytelmän tapahtumat Veikkolaan.
Näytelmän ohjaa Eija Ahvo, apulaisenaan Niina Saikkonen. Kapellimestarina ja uusien laulujen säveltäjänä toimii Tuija Rantalainen. Tanssien koreografiasta vastaavat Sohvi Roininen ja Niina Saikkonen.
Veikkolan kartanoteatterin esitykset Navalan puistossa klo 18 ke 16.6. ennakko, to 17.6. ensi-ilta, pe 18.6., la 19.6., su 20.6., ti 22.6., ke 23.6. ja viimeinen esitys to 24.6. LIsätietoja http://www.kartanoteatteri.net/.

3. Juhannusjuhlat Navalan puistossa juhannusaattona klo 13-17

Kyläyhdistys järjestää perinteisen, koko perheen juhannusjuhlan aattona, perjantaina 25.6. klo 13 - 17 Navalan puistossa Haapajärven rannalla. Näkki, juhannussalko, kansantanssiesitys, yhteislaulua ja lopuksi latotanssit.
Liput 8e aikuiset, 3e lapset, 20e perhelippu. Hintaan sisältyy kahvi/mehu ja pulla.

4. Oletko jo maksanut kyläyhdistyksen jäsenmaksun 2010?

Veikkolan kyläyhdistyksen perhekohtainen jäsenmaksu on 15  euroa.  Maksulla perheesi tukee kyläyhdistyksen toimintaa. Tiesithän, että kunnan tuki kyläyhdistykselle määräytyy jäsenmäärän perusteella eli maksamalla jäsenmaksun tuet yhdistystä myös tätä kautta. Yhdistyksen jäsenmaksutilin numero on 529745-43368. Maksuviite on 650049. (jäsenmaksulaput jaettiin Kylänraitin sisällä).

5. Muita tapahtumia

ma 21.6.
klo 18.00 Veikkolan Veikkojen nappulakisa Veikkolan urheilukentällä www.veve.net, Järjestää Veikkolan veikot

ti 22.6. klo 16.00 - 20.00 Merimelontaa Kirkkonummen saaristossa
Nautitaan Porkkalan saaristosta kajakista käsin. Tapaaminen Kirkkonummella Nesteen kylmäasemalla. Ajetaan kimppakyydillä Läntiselle Källvikintielle, mistä melonta alkaa. Stora Svartössä pidetään evästauko. Minimijoukko 6 henkilöä. Hinta 35 € / henkilö. Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä päivänä klo 14.00 mennessä. Säävaraus. Lisätietoa p. 09 - 256 4040       09 - 256 4040, tai info@seaction.com
 
la 24.7. klo 13.00 - 16.00 Perinteinen Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistyksen kesäjuhla Kukkumäessä Tampajankannas 121.
Kalakeittoa ja kahvia, vesiensuojelutietoa ja kilpailuja, luontopolku, myös lapsille. Tervetuloa!
 
su 25.7 klo 15-18 Lamminojan perinteiset puhdistustalkoot
Kokoonnutaan Vanhatien sillalla matonpesupaikan lähellä. Lisätietoja kirves@saunalahti.fi

ti 27.7. klo 18.00 "DADAn lomasävelet" konsertti Piiparilassa Veikkolassa
Frederic Kuhlaun huilukvintetto A  Op 51 no 3 ja L. van Beethovenin jousikvartetto c Op 18 no 4. GT-ensemble. Konsertit ilmaisia, käsiohjelma 10 euroa. Järj. Jorma Panula-säätiö ja Veikkola DADA, Piiparila, Heparintie 166, 02540 Kylmälä   

elo-syyskuu Kalljärven ja Lamminjärven nuottaukset
Nuottaukset tehdään maanantaista perjantaihin klo 8-16. Talkoolaisia tarvitaan! Lisätietoa kirves@saunalahti.fi
su 19.9 klo 13 -n.15 Linturetki Perälänjärvelle. Ilmoittaudu kirves@saunalahti.fi
 
Kylänraitti 3/2010
Aineistopäivä ma 6.9, lehti ilmestyy ma 27.9. Jutut, valokuvat ja erityisesti yleisölle avoimet tapahtumat ovat tapahtumakalenteriin tervetulleita

Tapaamisiin kylällä ja torilla!
Veikkolan kyläyhdistys
 
Raija Kari, puheenjohtaja, p. 050 381 6124
Pirkko Kautto, sihteeri, p. 050 540 6952
veikkola@gmail.com

Kyläkirje 3-2010

Lähetetty 30.4.2010 

Tässä kolmannessa kyläkirjeessä:
 
1. Siivouspäivä lauantaina 8.5. klo 10 - 14
2. Veikkola-päivä la 22.5.2010  klo 10 - 16 Koskentorilla
3. Maksuttomia tiedotusvälineitä
4. Kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu
5. Kylmälän osayleiskaava nähtävillä ja asukastilaisuus Veikkolassa 11.5.2010 klo 18 -20
6. Veikkolan kirjaston aukioloajat kesä-elokuussa
7. Yleisurheiluleiri 7 - 14 vuotiaille lapsille
8. Muita tapahtumia kylällä ja lähialueella

 
 
1. Siivouspäivä lauantaina 8.5. klo 10 - 14
 
Kylän siivouspäivä on äitienpäivän aattona lauantaina 8.5. klo 10 -14. Jätesäkkejä voi noutaa kylätalolta ja siellä on siivouksen päätyttyä grillimakkaraa ja juotavaa talkooväelle. Jos yhdistykset ja yritykset saavat omat porukkansa liikkeelle, homma on helposti hoidettu ja kylä siisti seuraavan päivän juhliin.
 
2. Veikkola-päivä la 22.5.2010  klo 10 - 16 Koskentorilla
 
Kirpputori

 • Ilmoittautumiset veikkola@gmail.com
 • Myyntipaikan hinta 5 euroa
 • Oma pöytä, oma rekki, myyntiaika klo 10-16

Taimienvaihtotori

 • Tuo tullessas vie mennessäs. Tuo taimet purkeissa, joihin kirjoitat kasvin nimen. Voit myös lahjoittaa taimia.

Veikkolalaiset yhdistykset esittäytyvät

 • Kaikilla yhdistyksillä on erinomainen mahdollisuus esitellä toimintaansa. Ilmoittautumiset veikkola@gmail.com

Vikkelä väkevän voittaa

 • Kartanoteatterin kesän 2010 uuden koko perheen näytelmän lippuja myynnissä

Veikkola-pelin mestaruuskilpailu

Kyläkävely Vuorenmäelle
 
Diaesitys Veikkolasta kirjastossa

 • Veikkolan kirjasto avoinna Veikkola-päivänä klo 10 -15 ja kävijöille tarjotaan pullakahvit, kirpputorikirjoja ja diakuvia.

3. Maksuttomia tiedotusvälineitä

Käyttäkää kyläyhdistyksen maksuttomia tiedotusväyliä!
 
Yhdistykset voivat tiedottaa tapahtumistaan Kylänraitissa, kyläkirjeessä ja Veikkolaverkossa. Neljä kertaa vuodessa julkaistavan Kylänraitin aikataulu ja aineisto-ohjeet ovat netissä https://members.webs.com/MembersB/EditPage/editPage.jsp?pageID=156236673&styleID=3741&original=#mce_temp_url#. Sähköinen kyläkirje lähetetään tarvittaessa, usein lehden ilmestymisen välillä. Veikkolaverkkoon (http://www.veikkola.fi/) ja Veikkolan kalenteriin tiedot saa yleensä parin päivän kuluttua.

4. Kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu

Veikkolan kyläyhdistyksen yhteisöjäsenmaksu on 50 euroa.  Maksulla yhdistyksenne tai yrityksenne tukee kyläyhdistyksen toimintaa. Tiesitkö, että yhteisöjäsenmaksun maksaneet voivat kokoontua maksutta kylätalolla. Pankkitilinumero on 529745-43368. Maksuviite on 10207. (Yksityshenkilöiden ja perheiden jäsenmaksulaput jaetaan seuraavan Kylänraitin sisällä).
 
5. Kylmälän osayleiskaava nähtävillä ja asukastilaisuus Veikkolassa 11.5.2010 klo 18-20

Asiakirjat ovat esillä Veikkolan kirjastossa 26.4-28.5.2010. Sovittaessa kaavaehdotus on nähtävillä myös kylätalolla, Vanhatie 29 (sovittava puhelimitse 050-5406952).  Kaavaehdotuksesta järjestetään asukaskokous Veikkolan koululla 11.5 klo 18 - 20. Lausunnot osayleiskaavasta on annettava 18.6.2010 mennessä osoitteella Kirkkonummen kunta, kaavoitusyksikkö, PL 20, 02401 Kirkkonummi.

6. Veikkolan kirjaston aukioloajat kesä-elokuussa

maanantaina klo 15 - 20
tiistaina ja torstaina klo 14 - 19
keskiviikkona ja perjantaina klo 10 - 15
kesälauantaisin kirjasto on suljettu

7. Yleisurheiluleiri 7 - 14 vuotiaille lapsille

7.-18.6.2010 arkipäivisin kello 10-13
2.-6.8.2010 kello 9.30 - 14. Veikkolan uudella urheilukentällä.

Leireillä on tarjolla monipuolista liikuntaa ja yleisurheilulajeja, riemukkaita retkiä, hauskoja nokkeluustehtäviä ja huipentumana päätösjuhlat.
Lisätietoja http://www.veve.net/

8. Muita tapahtumia kylällä ja lähialueella

Sunnuntaina 16.5 klo 13 - n. 14.30 linturetki Haapajärvelle. Oppaana Topi Tjäder. Ilmoittaudu osoitteeseen kirves@saunalahti.fi
Kylänraitti 2-2010 ilmestyy 24.5. Aineistopäivä on maanataina 3.5.  Lisätietoja www.kylanraitti.fi.
Veikkolaverkon ajankohtaista-sivulta löytyvät kevään ja kesän tapahtumat lähialueilla, www.veikkola.net

Tapaamisiin kylällä ja torilla!
Veikkolan kyläyhdistys
 
Raija Kari, puheenjohtaja, p. 050 381 6124
Pirkko Kautto, sihteeri, p. 050 540 6952
veikkola@gmail.com  

Kyläkirje 2-2010

Lähetetty 29.3.2010 

Tässä Veikkolan toisessa v. 2010 kyläkirjeessä

1. Espoo-Salo oikorataa suunnitellaan nyt talojen päälle
2. Kylmälän osayleiskaavaluonnos tulossa nähtäville
3. Oikeuskanslerinviraston vastaus kyläyhdistyksen kanteluun puuttuvasta melusuojauksesta
4. Kyläyhdistyksen jäsenyys kannattaa
5. Tulevia tapahtumia
6. Kesänäytelmä 2010: Vikkelä väkevän voittaa
7. Vedenjakelukeskus ke 31.3.2010  klo 8 – 11.


1. Espoo-Salo oikorataa suunnitellaan nyt talojen päälle

Ratalinjausta on täsmennetty: mutkia on oiottu, jotta junat pääsevät porhaltamaan yli 300 km:n vauhdilla Veikkolan ohi. Oikomisen vuoksi rata menee nyt lähempänä Perälänjärveä. Useita taloja on jäämässä radan alle. Jos haluat vaikuttaa ratalinjaukseen, niin nyt on kiire. Ratahallintokeskus lupaa huomioida 31.3. mennessä tulleet kommentit linjauksia tehtäessä. Palautelomake: http://www.rhk.fi/@Bin/3582579/ESA_Yleis%C3%B6tilaisuudenPalautelomake.pdf
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen anna.vainio@liikennevirasto.fi.

Lisätietoa ratahankkeesta: http://www.rhk.fi/espoo-salo-oikorata
Tarkka karttakuva Veikkolan kohdasta (huom. 11 Mt):
http://rhk-fi-bin.directo.fi/@Bin/c93a6dc47e4f1cee8a11eca322091262/1269882847/application/pdf/3589076/1_20000_LEHTI_5%5B1%5D.pdf
 
2. Kylmälän osayleiskaavaluonnos tulossa nähtäville

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 25.3. asettaa Kylmälän osayleiskaavaluonnoksen nähtäville 30 vrk:n ajaksi.
Luonnos löytynee lähipäivinä sivulta http://www.kirkkonummi.fi/prime_350.aspx


3. Oikeuskanslerinviraston vastaus kyläyhdistyksen kanteluun puuttuvasta melusuojauksesta

Oikeuskanslerinvirasto nuhteli kuntaa ja tielaitosta huonosta hallintomenettelystä, jonka vuoksi Veikkolan melusuojausta ei ole vieläkään rakennettu. Lue koko vastaus:
https://www.freewebs.com/veikkolaverkko/Melusuojaus/oikeuskanslerin_vastaus_19022010.pdf

 
4. Kyläyhdistyksen jäsenyys kannattaa

Veikkola-päivä, skeittiramppi,frisbeegolfrata, kuntosalivuoro koululla, kukat liikenneympyrässä, kylän siivouspäivä , kyläsuunnitelma, kylätalo, yleisötilaisuuksia ja kannanottoja ajankohtaisista asioista, Kylänraitti-lehti (kylanraitti.fi), Veikkolaverkko (veikkola.fi) ynnä paljon muuta. Maksamalla 15 euron perhejäsenmaksun tai 50 euron yhteisöjäsenmaksun tuet Veikkolan kyläyhdistyksen työtä suoraan mutta myös välillisesti, koska saamme kunnalta toiminta-avustusta jäsenmäärän perusteella. Kyläyhdistyksen tilinumero on 529745-43368, viite 20103.Voit myös tulostaa jäsenmaksulomakkeen: http://spreadsheets.google.com/pub?key=tQ8z9nLb-TAnuistAnT5rvA&output=html

5. Tulevia tapahtumia

ma 3.5. Kylänraitin 2/2010 aineistopäivä, lehti ilmestyy 24.5.
Jos ehdit jakajaksi kylätalon ympäristöön, niin ilmoittaudu osoitteeseen toimitus@kylanraitti.fi.

to 6.5. kylän muusikko Teemu Raita esiintyy Vesperissä klo 20
 
la 8.5. klo 10-14 Tienvarsien siivouspäivä Pohjois-Kirkkonummella

 • Kokoontuminen klo 10 Veikkolan kylätalolla, Vanhatie 29.
 • Jaetaan silloin alueet, hanskat ja jätesäkit. Viidelle on poimintakeppi.
 • Työn päätteeksi grillaamme kylätalon pihalla.
 • Järjestäjä: Veikkolan kyläyhdistys

 Muualla Pohjois-Kirkkonummella siivoustalkoot klo 10.00 - 12.00

 • Kokoontuminen klo 10 seuraavissa paikoissa: Navala FBK, Kylmälä FBK, Lapinkylän luistelukenttä
 • Ennen siivousta saat meiltä hanskat, säkit ja tarvittaessa heijastinliivin
 • Työn päätteeksi grillaamme yhdessä makkarat.
 • Järjestäjä: Föreningen för Norra Kyrkslätt r.f. – Pohjois-Kirkkonummi Yhdistys ry. yhteistyössä Oitbacka, Kylmälä och Navala VPK & NKUF

la 22.5. Veikkola-päivä klo 10-16 torilla

 • yhdistysten esittely
 • kirpputori, paikan hinta 5 e. Ota mukaan oma pöytä, oma rekki, oma katos ja muu tarvittava välineistö
 • taimien vaihtotori: tuo tullessas vie mennessäs.

Ilmoittautumiset os. veikkola@gmail.com.

6. Kesänäytelmä 2010: Vikkelä väkevän voittaa

Kartanoteatterin tämänvuotinen produktio on koko perheen musikaali, joka pohjautuu Thorbjörn Egnerin kirjoittamaan  seikkailukertomukseen "Hyppelihiiri Myökkipyökkimetsässä". Näytelmän ohjaa Eija Ahvo, apulaisohjaajana toimii Niina Saikkonen. 

Näytelmä esitetään Haapajärven rannalla Navalan puistossa klo 18.00:  ke 16.6. ennakkonäytös, to 17.6. ensi-ilta, pe 18.6., la 19.6., su 20.6., ti 22.6., ke 23.6., to 24.6.

Liput tulevat myyntiin Veikkolassa Sirpan Vintille ja Kymppikiosklle sekä Kirkkonummen keskustassa Luckanille. Lippujen hinnat: Huhti-toukokuussa aikuiset 10 e ja lapset 5 e. Kesäkuussa aikuiset 15 e ja lapset 5 e. Ryhmille erikoisalennukset. Esityksissä lapsille ilmainen mehutarjoilu.  Varaukset: veikkolankartanoteatteri@gmail.com. Tiedustelut ja ryhmävaraukset 050 300 7720.


7. Vedenjakelukatkos Veikkolan teollisuusalueella

Kirkkonummen vesihuoltolaitos huoltaa vesijohtoja Veikkolan  teollisuustiellä ke 31.3.2010  klo 08.00 – 11.00. Vedenjakelukatkos koskee teollisuustiellä olevia kiinteistöjä.
Vesihuoltolaitos huuhtelee päävesijohdot toimenpiteen jälkeen ja sen vuoksi käyttövedessä voi esiintyä sameutta jonkun aikaa. Käyttäjiä pyydetään juoksuttamaan vettä kunnes sameus poistuu.Lisätietoja http://www.kirkkonummi.fi/prime114.aspx

Tapaamisiin torilla!

 
Veikkolan kyläyhdistys
Raija Kari, puheenjohtaja, p. 050 381 6124
Pirkko Kautto, sihteeri, p. 050 540 6952
veikkola@gmail.com   

Kyläkirje 1-2010

Lähetetty:  13.1.2010

Tässä Veikkolan ensimmäisessä v. 2010 kyläkirjeessä kerrotaan seuraavista asioista:
 
1. Kerro kokemuksia Veikkolan terveyskeskuspalveluista
2. Keskustelutilaisuus testamenttivarojen käytöstä 13.1.2010
3. Veikkolan kirjasto 20 vuotta la 13.2.
4. Varo uveavantoja!
5. Kylänraitti 1-2010 

1. Kerro kokemuksia Veikkolan terveyskeskuspalveluista

Kuntalaisbarometrissä 2009 Veikkolan terveyskeskuspalvelut saivat huonoimmat arvosanat. Kuntalaisaloitteen pohjaksi keräämme käytännön esimerkkejä siitä, millaista huonoa palvelua olet saanut viime vuoden 2009 alusta saakka. Kerro myös käytännön parannusehdotuksia tilanteen korjaamiseen. Keräämme palautetta tammikuun loppuun asti. Lähetä palautteesi meiluiten Veikkolaverkon palautelomakkeella tai osoitteella veikkola@gmail.com tai kylätalon postilaatikkoon os. Vanhatie 29, 02880 Veikkola.

2. Keskustelutilaisuus testamenttivarojen käytöstä 13.1.2010
Veikkolan seurakuntakotiin oli kerääntynyt noin 80 henkilöä keskustelemaan Brita Blombergin testamenttivarojen käytöstä.

Ylilääkäri Stina Karlsson kertoi, että postinumeroalueilla 02880 ja 02860 (Koskis-Navalan osa Siikarannassa) asuu 317 henkilöä, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta. Hän esitteli työryhmän neljä vaihtoehtoa varojen käytölle.
 
Britan ystävä Bo Träisk kertoi, että Britalle olivat tärkeitä:

 • kukkia ja kaunista luontoa ympärillä
 • apua tarvittaessa, esim. ulkoilumahdollisuus liukkaallakin, apua virastoissa asioimiseen
 • yksinäisille vanhuksille seuraa, sosiaalisia tapaamisia.

Britan ystävä, työ- ja matkakaveri Hilkka Riihimäki kertoi yhteisistä matkoista ja Britan viimeisistä kuukausista.
 
Kirkkonummen kunnan työryhmään kuuluvat ylilääkäri Karlssonin lisäksi kodinhoidon päällikkö, geriatri, kunnanhallituksen edustajana Ulf Kjerin Lapinkylästä ja sosiaalitoimen talouspäällikkö Sirpa Roos. Keskustelutilaisuuden vaatimuksesta ryhmää täydennettiin veikkolaisella Hilkka Riihimäellä.
 
Lisäksi Sydänyhdistys, seurakunta ja Veikkolan kyläyhdistys muodostavat oman työryhmän, joka valmistelee kunnan työryhmälle keskustelutilaisuudessa käytettyjen puheenvuorojen pohjalta ehdotuksen testamenttivarojen käytöstä. Ehdotuksia voi lähettää suoraan Stina Karlssonille osoitteeseen
stina.karlsson@kirkkonummi.fi.

3. Veikkolan kirjasto 20 vuotta la 13.2.

Kirjasto on avoinna klo 10 alkaen, mutta juhla järjestetään klo 12-15. Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita kylän olohuoneeseen!

4. Varo uveavantoja!

Ainakin Kalljärvellä on tällainen itsestään syntynyt uhku- eli uveavanto, jossa vettä on uhkunut jäälle ja jää ohentunut avannoksi asti. Uhkuavannot ovat vaarallisia, kun niitä ei ole merkitty ja ne eivät välttämättä edes näy lumen alta.
Lue lisää uveavannoista Ympäristökeskuksen sivulta.

5. Kylänraitti 1-2010

Kylänraitti julkaisee yhdistysten yleisötapahtumista tietoja maksutta. Lähetä tiedot ykköslehden aineistopäivään ma 15.2.2010 mennessä osoitteeseen toimitus@kylanraitti.fi. Lehti ilmestyy ma 8.3.2010. Lisätietoja https://www.kylanraitti.fi/.
Hyvää alkanutta vuotta!
 
Veikkolan kyläyhdistys
 
Raija Kari, puheenjohtaja, p. 050 381 6124
Pirkko Kautto, sihteeri, p. 050 540 6952
veikkola@gmail.com  

Katso myos:

Kerro kavereille!

Share on Facebook